CONSENTIMENT PER A AFEGIR MEMBRES A UN GRUP DE MISSATGERIA INSTANTÀNIA (WhatsApp)

CONSENTIMENT PER A AFEGIR MEMBRES A UN GRUP DE MISSATGERIA INSTANTÀNIA

CONSENTIMENT PER A FORMAR PART DEL GRUP ……..(nom del grup)………..


De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), li sol·licitem el consentiment per a incloure’l al grup, responsabilitat de Finques Antoni Hereu SLP, amb l’única finalitat de …………………………………., per la qual cosa li facilitem, a continuació, la informació del tractament:


MEMBRES DEL GRUP: Es consideren membres del grup els qui en formen part en el moment d’enviar un missatge, per la qual cosa, tant els antics membres com els futurs que no hi siguin en aquest moment, no se’ls considera destinataris de les dades. L’administrador del grup podrà afegir o expulsar a qualsevol membre del grup sense previ avís.

DESTINATARIS DE LES DADES: El nom, número de telèfon i conversacions que aporti al grup seran visibles als altres membres del grup, que com vostè, han donat el seu consentiment per aconseguir aquestes finalitats.

ÚS DE LES DADES: Resta totalment prohibit l’ús de la informació continguda al grup per a altres finalitats, inclosa la comunicació a tercers que no formin part del grup.

CONSERVACIÓ DE DADES: Mentre es formi part del grup es podrà guardar l’històric de conversacions que siguin necessàries per a la finalitat descrita. Quan un membre sigui expulsat del grup haurà d’eliminar-ne immediatament totes les conversacions, excepte si se’n requereix la conservació per una obligació legal o per a la legítima defensa del membre expulsat. En aquest cas, caldrà bloquejar tota la informació i limitar-ne el tractament mentre puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb els altres membres del grup. L’administrador del grup podrà conservar indefinidament les dades i missatges de tots els membres que hagin format part del grup fins que s’elimini definitivament, llevat que se’n requereixi la conservació pels mateixos motius que qualsevol altre membre del grup.

DRETS DE L’USUARI: Podrà retirar aquest consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició que preveu el Reglament tot comunicant-ho a l’administrador del grup mitjançant un missatge privat. En qualsevol cas, si considera que el tractament de dades no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es.

Si consent el tractament de les seves dades en els termes exposats ha de contestar aquest missatge amb el text: SÍ, ACCEPTO